Doradztwo prawne to jeden z podstawowych obszarów działalności każdego prawnika. Co jest niezwykle istotne, z tego typu usług korzystają zarówno klienci indywidualni, jak również przedsiębiorcy. Szczególnie dla tych drugich doradztwo prawne jest nieocenione podczas funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Porady i opinie prawne

Przedsiębiorcy bardzo chętnie korzystają z porad prawnych. Wynika to z faktu, iż w toku prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się szereg skomplikowanych kwestii, które nie są do końca zrozumiałe dla laika. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów prawnicy coraz częściej oferują także możliwość uzyskania porady drogą elektroniczną. Najczęściej odbywa się to poprzez pocztę e-mail, aczkolwiek niektórzy udzielają również porad przez komunikatory. Niekiedy jednak okazuje się, że porada prawna nie jest wystarczająca, gdyż problem, z którym zwraca się do prawnika przedsiębiorca, jest bardzo złożony i wymaga dogłębnej analizy, że koniecznym staje się przygotowanie opinii prawnej. To bardzo rozbudowana forma pisemnej porady prawnej, przedstawiająca stan faktyczny i prawny danej sprawy, a także zawierająca rekomendacje oraz różnego rodzaju zastrzeżenia.

Z jakimi sprawami zwracają się po poradę przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy potrzebują najczęściej porad związanych z bieżącą działalnością swojej firmy. Przede wszystkim chodzi tutaj o zawieranie umów. Otóż nierzadko są one pisane skomplikowanym językiem, który jest trudny w zrozumieniu. Wówczas zadaniem prawnika staje się wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii, a także przedstawienie skutków ewentualnego zawarcia bądź też niezawarcia danej umowy. Wiele porad dotyczy też prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki prawa handlowego. Poszczególne kwestie zostały uregulowane w Kodeksie spółek handlowych i dotyczą zarówno rozpoczęcia działalności, jej prowadzenia, przekształceń oraz likwidacji.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Niektórzy przedsiębiorcy pragną mieć swojego osobistego prawnika. W tym celu nawiązują oni stałą współpracę z kancelarią prawną i zawierają stosowną umowę. Forma ta jest niezwykle dogodna dla przedsiębiorców, albowiem mogą oni niemalże na bieżąco konsultować dane problemy. Co ważne, koszt takiej współpracy jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia przedsiębiorcy, a w razie potrzeby można również poprosić prawnika, by przyjechał do siedziby firmy i wziął udział chociażby w zgromadzeniu wspólników spółki. Obecność prawnika jest bardzo cenna w przypadku podejmowania decyzji o charakterze strategicznym dla przedsiębiorstwa, takich jak chociażby fuzje, przejęcia czy też wchodzenie na nowe rynki zbytu.

Doradztwo prawne staje się coraz popularniejsze wśród polskich przedsiębiorców. Doskonale zdają sobie oni sprawę, że nikt nie jest specjalistą od wszystkiego, stąd też w sprawach prawnych wolą zdać się na pomoc profesjonalisty. Taki krok pozwala na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu, który może być bardzo kosztowny w skutkach.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy