Wiedza na temat postępowania spadkowego nadal jest niezwykle znikoma. Wiele trudności nastręcza rozróżnienie sposobów dziedziczenia. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w poniższym artykule przedstawimy najważniejsze różnice pomiędzy dziedziczeniem ustawowym, a testamentowym.

Zasady dziedziczenia – kto ma prawo do spadku?

Dziedziczenie to nic innego jak nabywanie po osobie zmarłej pewnego majątku, a także obowiązków majątkowych. Warto już na wstępie podkreślić, że dziedziczenie może odbywać się na dwa sposoby: na podstawie testamentu, a także na podstawie przepisów ustawy. Mowa tutaj oczywiście o Kodeksie cywilnym, który reguluje kwestię dziedziczenia ustawowego. Pierwszeństwo nad zapisami ustawy ma jednak testament. W sytuacji, gdy osoba zmarła spisała testament dziedziczenie będzie się odbywać zgodnie z jego zapisami. W przypadku braku testamentu majątek i obowiązki majątkowe zostaną przekazane zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego.

Dziedziczenie testamentowe – dlaczego warto spisać ostatnią wolę?

Testament to dokument, w którym osoba zmarła wyraża swoją ostatnią wolę w kwestii podziału majątku. Dzięki niemu możemy kreować dowolnie kolejność dziedziczenia pomijając tą ustaloną w Kodeksie cywilnym. Sporządzenie testamentu to niezwykle ważny krok, który powinien rozważyć każdy z nas. Dzięki niemu możemy obdarzyć naszym majątkiem dowolnie wybrane osoby. Pamiętajmy jednak, że testament musi być w odpowiedni sposób sporządzony. Dokument zostanie uznany za ważny jeśli spiszemy odręcznie ostatnią wolę na papierze. Na testamencie zawsze musi widnieć nasz podpis i data sporządzenia. Testament własnoręczny to najbardziej popularny sposób wyrażania ostatniej woli. Prawo dopuszcza jednak dokonanie tego oświadczenia w formie ustnej w obecności świadków i przedstawiciela administracji publicznej. Urzędnik w naszym imieniu spisuje testament w postaci protokołu, który zostaje odczytany na głos. Innym szczególnym rodzajem testamentu jest wyrażenie woli przy obecności tylko trzech świadków. Taki testament ustny jest dopuszczalny tylko w sytuacji obawy przed nagłą śmiercią.

Dziedziczenie ustawowe na podstawie Kodeksu cywilnego

Za dziedziczenie ustawowe uznaje się podział majątku osoby zmarłego zgodnie z zasadami Kodeku cywilnego. Przepisy te biorą górę w sytuacji, gdy zmarły nie pozostawił testamentu. Zgodnie z literą prawa pierwszeństwo dziedziczenia ma małżonek i dzieci. Kiedy dzieci nie dożyły otrzymania spadku możliwość dziedziczenia uzyskują wnuki, prawnuki, praprawnuki. W sytuacji kiedy osoba zmarła nie posiadała dzieci prawo dziedziczenia mają rodzice. Następnie zgodnie z przepisami możliwość otrzymania spadku ma rodzeństwo zmarłego, a jeśli nie dożyło momentu otrzymania spadku siostrzeńcy, bratankowie i ich dzieci. Kiedy zmarły nie posiadał nikogo z powyższych bliskich prawo do spadku mają dziadkowie, a później zstępni czyli wujowie, ciotki, stryjowie. Kiedy spadkobierców nie ma majątek zmarłego przechodzi na rzecz gminy, Skarbu Państwa.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy