Nawet najbardziej ostrożni przedsiębiorcy potrafią zmagać się z nierzetelnymi kontrahentami. Gdy dłużnik nie wykazuje woli uregulowania swoich zobowiązań należy skierować sprawę na etap postępowania sądowego. Niestety problematyczną kwestią w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami pozostają bardzo często dowody. Czy uzyskanie nakazu zapłaty na podstawie np. faktury jest możliwe?

Postępowanie sądowe to remedium na dłużnika

Przedsiębiorca wybierając postępowanie sądowe musi mieć świadomość, że decydując się na sąd stacjonarny ma obowiązek wykazać dowody potwierdzające jego stanowisko w sprawie. Niestety w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami najczęściej jedynym dokumentem poświadczającym wykonaną usługę jest faktura VAT. Nie należy jednak załamywać rąk ten dokument handlowy stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Wierzyciel chcący wyegzekwować należność od dłużnika może skierować sprawę do sądu stacjonarnego i wyrazić wolę rozpoznania w trybie nakazowym. Dzięki temu obniży standardową opłatę sądową wynoszącą 5% do ok. 1,25% wartości sporu.

Jak uzyskać nakaz w postępowaniu nakazowym?

W celu prowadzenia sprawy w postępowaniu nakazowym przedsiębiorca ma obowiązek wystąpić do sądu z wnioskiem, z którego wynika, że wybiera tryb nakazowy. Bardzo ważne jest, by z dokumentu jasno wynikała chęć skorzystania z postępowania nakazowego. Warto podkreślić, że taka prośba nie musi być formułowana na odrębnym piśmie. Wystarczy ją umiejętnie wpisać w treść pozwu. Wierzyciel musi być świadom, że postępowanie nakazowe obejmuje jedynie roszczenia wyrażone w środkach pieniężnych. Przedsiębiorca ma obowiązek do pozwu dołączyć też dowody zgromadzone w sprawie czyli fakturę VAT. W celu uniknięcia przedwczesnego powództwa warto też wystosować do dłużnika wezwanie do zapłaty, które później należy załączyć do pozwu. Przedsiębiorca, który posiada podpisaną przez dłużnika fakturę może bez wątpienia uzyskać nakaz zapłaty i skorzystać z tańszego postępowania nakazowego. Należy też wspomnieć, że tryb ten zdecydowanie skraca czas trwania postępowania, gdyż sprawa jest rozpatrywana na posiedzeniach niejawnych. Sąd podejmuje decyzje jedynie na podstawie przedstawionych dokumentów bez obecności stron postępowania.

Działać samodzielnie, czy z doświadczonym prawnikiem u boku?

Przedsiębiorca, który chce egzekwować pieniądze od dłużnika na etapie postępowania sądowego musi podjąć decyzję, czy działa samodzielnie, czy będzie korzystać z pomocy doświadczonego prawnika. Pomoc prawna jest wprost nieoceniona, kiedy wierzyciel nie posiada odpowiedniej wiedzy prawnej lub nie ma wprawy w formułowaniu pism procesowych. Dzięki wsparciu prawnika uniknie błędów, które mogą skutkować licznymi konsekwencjami prawnymi.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy