Decyzja o zakończeniu małżeństwa to jedna z najtrudniejszych jakie podejmujemy w życiu. Niestety rozwód to bardzo dotkliwe rozstanie dla każdego człowieka niosące falę negatywnych emocji. W tym trudnym czasie wielu małżonków nie wie jakie kroki należy podjąć, by skutecznie przeprowadzić postępowanie rozwodowe. Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy przygotowała krótki poradnik, który pomoże skrócić czas rozwodu do niezbędnego minimum.

Pozew o rozwód – kto może wnieść?

Małżonkowie decydujący się na rozwód muszą być świadomi, że jest to ostateczne zakończenie ich małżeństwa. Przesłanką umożliwiającą przeprowadzenie postępowania rozwodowego jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Pary nie spełniające tej przesłanki muszą się liczyć z możliwością odmowy wydania orzeczenia przez sąd. Zgodnie z literą prawa samo wniesienie pozwu rozwodowego to zdecydowanie za mało, by zakończyć małżeństwo.

Pozew rozwodowy – co powinien zawierać?

Małżonek, który jest pewny, że nie chce dłużej pozostać w związku małżeńskim może wnieść do sądu pozew rozwodowy. Dokument ten musi zawierać podstawowe dane osobowe obojga małżonków: imię, nazwisko i adres. Dla usprawnienia postępowania małżonek może dokładnie sprecyzować swoje żądania, wskazując dokładnie jakiego orzeczenia od sądu się domaga. Polskie prawo umożliwia otrzymanie:

  • rozwodu bez orzekania o winie
  • rozwodu z winy pozwanego
  • rozwodu z winy powoda
  • rozwodu z winy obojga małżonków

Warto podkreślić, że małżonek w treści pozwu może domagać się uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej nad potomstwem. Powód może wprost wnieś o konkretny sposób sprawowania władzy nad małoletnimi dziećmi wraz ze wskazaniem ich miejsca zamieszkania. W pozwie rozwodowym możemy też rozwiązać kwestię alimentów wpisując w jego treść jakiej kwoty świadczenia się domagamy lub jaką kwotę zobowiązujemy się płacić. Dodatkowo w pozwie o rozwód możemy zawrzeć też kwestie dotyczące podziału majątku wspólnego. Pamiętajmy, że istotnym elementem tego dokumentu jest rzetelne uzasadnienie. Należy w nim określić przyczyny podjęcia decyzji o zakończeniu małżeństwa. Dokument należy podpisać i złożyć wraz z odpisem aktu małżeństwa i aktami urodzenia małoletnich dzieci do właściwego sądu okręgowego. Składając pozew o rozwód należy wnieść opłatę w wysokości 600 zł. Małżonkowie, których nie stać na uiszczenie opłaty mogą złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Jak uzyskać rozwód – samodzielnie, a może z pełnomocnikiem?

Każdy małżonek stający w obliczu postępowania rozwodowego zadaje sobie pytanie, czy nie zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika. Jeśli nie czujemy się na siłach lub nie posiadamy odpowiedniej wiedzy prawnej, a składany pozew obejmuje zawiłe kwestie np. podziału majątku warto nawiązać współpracę z prawnikiem. Mając doświadczonego pełnomocnika u boku nie musimy obawiać się żądnych formalności, jak i samych rozpraw. Na podstawie pełnomocnictwa uzyskujemy fachową reprezentację naszych interesów.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy