Zawierając związek małżeński bez podpisania intercyzy mamy do czynienia z powstaniem wspólności majątkowej. Wszelkie dobra materialne stanowią własność obojga małżonków i nie podlegają podziałowi. Możliwość podziału majątku powstaje tylko w chwili ustania wspólności ustawowej. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości w sferze podziału majątku prezentujemy krótki artykuł wyjaśniający tą nurtującą dla wielu sprawę.

Różnica pomiędzy majątkiem wspólnym, a osobistym

Świadomość w zakresie wspólnej własności małżonków jest niezwykle niska. Dlatego często pojawia się szereg problemów, gdy chcemy dokonać podziału majątku w wyniki postępowania rozwodowego. Po zawarciu związku małżeńskiego wszystkie dobra materialne wchodzą w skład wspólnej własności. Mowa tutaj m. in. o wynagrodzeniu, oszczędnościach, nieruchomościach i ruchomościach. Dodatkowo do majątku wspólnego zaliczają się wszelkie środki gromadzone na funduszach emerytalnych. W skład majątku osobistego wchodzą wszelkie dobra, które zostały nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub otrzymane w skutek dziedziczenia lub darowizny. Do majątku osobistego zaliczamy też otrzymane odszkodowania i zadośćuczynienia, a także rentę z powodu utraty zdolności do pracy zarobkowej, prawa autorskie, nagrody.

Podział majątku po rozwodzie – jak dokonać?

Małżonkowie mogą dokonać podziału majątku na dwa sposoby w formie umowy lub za pośrednictwem sądu. Decydując się na podział majątku na drodze sądowej należy w trakcie trwania rozwodu wnieść o dokonanie podziału majątku. Wybierając umowę małżonkowie sporządzają dokument, w którym polubownie dzielą się posiadanym majątkiem. Wyjątkiem jest podział nieruchomości, który musi być zawarty w formie aktu notarialnego. Majątek po ustaniu wspólności majątkowej jest dzielony po równo. Małżonkowie mogą jednak wnieść do sądu o ustalenia wysokości udziałów w majątku wspólnym. Mowa tutaj o przyczynieniu się do powstania wspólności. W takiej sytuacji podział następuje po uwzględnieniu nakładu pracy obojga małżonków, pod uwagę brane jest też wkład w wychowanie dzieci i prowadzenie gospodarstwa domowego. Małżonek ma też obowiązek udowodnienie przyczynek do ustanowienia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Niezbędne mogą okazać się tutaj dowody i zeznania świadków.

Podział majątku, a kwestie formalne

Wniosek o podział majątku należy wnieść do sądu rejonowego, który jest właściwy dla położenia przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Niezbędne jest wniesienie opłaty stałej w wysokości 1000 zł . Jeśli małżonkowie zdecydują się na równy podział sąd pobierze jedynie opłatę stałą w wysokości 300 zł. Decydując się na podział nieruchomości warto rozważyć drogę sądową, gdyż w wielu przypadkach może okazać się ona tańsza od podziału przeprowadzonego przed notariuszem. Mając jakiekolwiek wątpliwości prawne zawsze zwracajmy się o pomoc do doświadczonego prawnika. Fachowa i rzetelna pomoc prawna jest nieoceniona w tak ważnych sprawach jak podział majątku. Nie warto skazywać się na nietrafne decyzje, które niosą za sobą przykre, finansowe konsekwencje.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy