Upadłość konsumencka to stosunkowo nowy instrument zmieniający od stycznia 2015 r. ustawę Prawo upadłościowe z dn. 28 lutego 2003 r. Jej znaczenie jest nie do przecenienia w obliczu rozwijającej się gospodarki i zmiennej koniunktury mającej wpływ na stan portfela przeciętnych Polaków, czyli nas wszystkich. Jakie są konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej i czym ona w ogóle jest?

Główne zadania upadłości konsumenckiej

Instytucja ta przewidziana dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów jest postępowaniem sądowym, przeprowadzanym w przypadku ich niewypłacalności.
Upadłość konsumencka spełnia funkcję: oddłużeniową i windykacyjną.
Oznacza to, że przeprowadzenie tego procesu zwalnia konsumenta z długów, poprzez całościowe lub częściowe ich umorzenie. Prowadzi to do odzyskania należności od niewypłacalnego konsumenta.

Kto nie może zgłosić wniosku o upadłość konsumencką?

Nie wszyscy mogą jednak korzystać z tego narzędzia. Wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mogą złożyć podmioty takie jak: fundacja, stowarzyszenie, czy spółka, a także wspólnicy spółek osobowych. Poza tym nie skorzysta z tego postępowania wspólnie małżeństwo (chociaż każdy z małżonków osobno przy spełnieniu powyższych kryteriów już może).
Do kręgu osób, które nie mogą ogłosić upadłości konsumenckiej, zaliczyć należy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie.

Konsekwencje skorzystania z tego rozwiązania – jakie korzyści ze sobą niosą?

Ogłoszenie upadłości rodzi szereg istotnych konsekwencji. Analogicznie zatem do przepisów ustawy – cały majątek osoby niewypłacalnej staje się „masą upadłości” i jako taki podlega zarządowi wyznaczonego przez sąd syndyka.
W praktyce oznacza to, że od tego momentu konsument nie może swobodnie dysponować swoim majątkiem np. sprzedać pojazdu. Pamiętać również trzeba, że w skład masy upadłościowej wchodzi także wynagrodzenie.
Obowiązkiem upadłego jest dokładne opisanie, wskazanie oraz wydanie składników majątkowych wraz z dokumentacją, która tego dotyczy, a także rozliczeniami i korespondencją. W innym razie brak dopełnienia tego obowiązku przez osobę niewypłacalną poskutkuje umorzeniem postępowania. To z kolei pociągnie konsekwencje w postaci uniemożliwienia skorzystania z tego narzędzia w przeciągu kolejnych 10 lat.
Ogłoszenie upadłości skutkuje sporządzeniem spisu majątku masy upadłościowej, a następnie sprzedażą jej elementów. Nie podlegają jej jednak przedmioty pierwszej potrzeby, które są wyłączone spod egzekucji. Wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne stają się wszelkie zobowiązania konsumenta. Oznacza to, że natychmiastowo płatne będą zobowiązania zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.

Praktyczne rozwiązanie dla niewypłacalnych konsumentów

Przy czym na podkreślenie zasługuje fakt, że od tego momentu wszystkie faktyczne działania konsumenta mogą skutkować zmianą decyzji sądu.
Chociażby bezpodstawne zwolnienie się z pracy spowodować może umorzenie postępowania upadłościowego, a wraz z tym pozbawienie się szansy na oddłużenie.
Chociaż udogodnienie, jakie wnosi powyżej omówione postępowanie to kwestia bezdyskusyjna, o tyle upadłość konsumencka bywa procesem skomplikowanym, wymagającym fachowej prawniczej wiedzy. Łatwo o niedopełnienie formalności, niedotrzymanie terminów, czy nawet błędne wypełnienie wniosku.
Odpowiednio ukierunkowana prawnicza pomoc przyniesie szereg korzyści – a co najważniejsze oszczędzi nam stresu i zapewni poczucie bezpieczeństwa prawidłowo i płynnie przebiegającego procesu.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy