Każdy z nas zaciąga szereg różnego rodzaju zobowiązań, co powoduje konieczność spełniania określonych świadczeń. Najczęściej są to kredyty hipoteczne, pożyczki, umowy polegające na dostarczaniu rozmaitych usług takich jak chociażby Internet czy telewizja satelitarna. Niestety, czasami jest tak, że niektóre osoby mają problemy z regulowaniem płatności, co też niekiedy przekłada się nawet na utratę płynności finansowej. W takim przypadku rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – uwagi ogólne

Upadłość konsumencka to nic innego jak redukcja lub umorzenie zadłużenia osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i utraciła płynność finansową. Co jest niezwykle istotne, utrata płynności musi mieć charakter długotrwały, nie zaś chwilowy. Ponadto dana osoba nie może wprowadzić się w stan niewypłacalności świadomie, a więc w celu pokrzywdzenia wierzycieli. Ważna jest jeszcze jedna kwestia. Otóż sąd oddali wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeżeli dana osoba składała już taki wniosek w okresie ostatnich dziesięciu lat.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jak już wcześniej zostało wspomniane, pismem inicjującym postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wniosek osoby uprawnionej, czyli dłużnika. Powinien on zostać złożony do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Następnie sąd rozpozna wniosek i jeżeli go uwzględni, wówczas ustali skład oraz wartość masy upadłości, a więc wartość majątku wnioskodawcy, sporządzi listę wierzytelności, a także podejmie decyzję o sprzedaży składników majątku i zaspokojeniu wierzycieli.

Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to krok pociągający za sobą bardzo poważne skutki prawne. Dlatego też decyzja w tym przedmiocie powinna zostać dokładnie przemyślana. Zatem kiedy ogłosić upadłość? Na pewno warto rozważyć taką możliwość, jeżeli od dłuższego czasu nie mamy już płynności finansowej, a do naszych drzwi pukają wierzyciele. Wówczas to mamy jasny sygnał, że nie zaprzestaną oni dochodzenia swoich należności, stąd też im wcześniej postaramy się rozwiązać nasz problem, tym lepiej dla nas. Nie bójmy się postępowania sądowego, nie ma ono charakteru rozprawy, zatem nie będzie ono aż tak bardzo stresujące. Zresztą zawsze możliwe jest skorzystanie z pomocy radcy prawnego, którego wsparcie merytoryczne rozwieje różnego rodzaju wątpliwości.

Upadłość konsumencka jest zawsze szansą na nowy początek, na rozpoczęcie układania swoich stosunków gospodarczych od zera. Kwestią absolutnie najważniejszą jest tutaj jednak wyjście z długów. To ma niebagatelne znaczenie nie tylko dla nas, ale również dla naszych najbliższych, którzy także cierpią z powodu naszego zadłużenia.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy