Orzeczenie uwzględniające powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną jest orzeczeniem, które nie podlega wykonaniu i nie nadaje mu się klauzuli wykonalności. W konsekwencji wniosek o nadanie takiemu orzeczeniu klauzuli wykonalności podlega oddaleniu. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest możliwość skutecznego złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w zakresie postanowienia zasądzającego koszty postępowania.

Wierzyciel, którego powództwo pauliańskie zostało uwzględnione, może prowadzić egzekucję wierzytelności będącej podstawą skargi pauliańskiej z majątku osoby trzeciej, przedstawiając komornikowi tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi oraz wyrok przeciwko osobie trzeciej, uznający czynność prawną dłużnika za bezskuteczną względem wierzyciela. Ten ostatni musi być wyrokiem prawomocnym, a wierzyciel powinien złożyć wniosek o stwierdzenie jego prawomocności.

Podsumowując, wierzyciel po uzyskaniu wyroku uwzględniającego powództwo pauliańskie, powinien złożyć dwa wnioski:

wniosek o stwierdzenie prawomocności wyroku w zakresie uznającym czynność prawną dłużnika za bezskuteczną oraz

wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w zakresie zasądzonych na jego rzecz kosztów postępowania.

Pozostałe praktyczne aspekty skargi pauliańskiej.

Aplikantka radcowska Monika Milka

Powiązane publikacje:

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy