Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą napotyka na szereg różnego rodzaju problemów prawnych. Nic dziwnego bowiem przepisy regulujące kwestie związane z obrotem gospodarczym bywają bardzo skomplikowane. Dotyczą one nie tylko prawa gospodarczego, ale także i administracyjnego. W związku z tym przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z profesjonalnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Pomoc prawna dla przedsiębiorców przybiera rozmaite formy. Może być ona doraźna, gdy dany podmiot zwraca się do prawnika z prośbą o rozwiązanie konkretnego problemu bądź też mieć charakter stałej obsługi prawnej. Wówczas przedsiębiorca zawiera specjalną umowę z kancelarią, która będzie stale doradzać w prowadzeniu spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej w ramach obsługi prawnej mieści się także reprezentowanie przedsiębiorcy przed sądami oraz organami administracji publicznej.

Opinia prawna – niezwykle przydatna pomoc dla przedsiębiorcy

Niektóre problemy bywają szczególnie skomplikowane. W związku z tym ryzyko wiążące się z możliwością popełnienia błędu w prowadzeniu działalności gospodarczej jest duże. Z kolei poniesiona w ten sposób szkoda może pociągać za sobą niezwykle negatywne skutki, na przykład w postaci konieczności zapłaty podatku w dużej wysokości, odebrania koncesji lub zapłaty kary umownej. Nie podlega najmniejszej wątpliwości, że w tego typu przypadkach pomoc prawnika jest niezwykle cenna. Co więcej, kancelarie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, oferują im możliwość przygotowania opinii prawnej, czyli specjalnej porady prawnej w formie pisemnej. Jest ona sporządzana w oparciu o przedłożone dokumenty i ma charakter odpowiedzi na zadane przez przedsiębiorcę pytanie. Przygotowujący opinię prawnik poddaje analizie przepisy regulujące kwestię będącą przedmiotem porady. Co ważne, określa w niej również ryzyko wiążące się z podjęciem różnego rodzaju możliwych zachowań, a ponadto proponuje optymalne rozwiązanie danego problemu.

Jak wybrać kancelarię?

Najważniejszym kryterium w wyborze kancelarii, której zostanie zlecona obsługa prawna, powinno być doświadczenie danego radcy prawnego. To ono gwarantuje, że dany prawnik będzie w stanie rozwiązać przedstawione mu problemy. Oczywiście, oprócz doświadczenia w zakresie prawa gospodarczego, ważne jest również odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Osoby pragnące umacniać swą biegłość w prawie nierzadko podejmują także studia podyplomowe w zakresie interesujących ich problemów.

Nikogo nie dziwi dziś fakt, że przedsiębiorcy korzystają z pomocy prawników. Współczesne regulacje prawne dotyczące działalności gospodarczej są niezwykle skomplikowane, przez co ich interpretacja przysparza licznych trudności. Dobrze więc zdać się na pomoc profesjonalisty, aniżeli na własną rękę próbować rozwiązywać niełatwe problemy, ryzykując tym samym majątkiem swoim lub przedsiębiorstwa.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy