sporzadzenie testamentu

Wielu wierzycieli tkwi w złym przekonaniu, że śmierć dłużnika skutkuje zamknięciem możliwości dochodzenia zaległych zobowiązań. To niezwykle mylne podejście do tematu, gdyż wierzytelność jest w dalszym ciągu możliwa do wyegzekwowania. Obowiązki regulowania niespłaconych zobowiązań zostają nałożone na spadkobierców. W poniższym artykule wyjaśnimy, jak odzyskać należność po śmierci dłużnika.

Wierzytelność nie znika wraz ze śmiercią dłużnika

Dochodzenie wierzytelności od dłużnika nie jest zadaniem łatwym. Wyjątkową sytuacją jest śmierć nierzetelnego kontrahenta, która jednak nie zamyka drogi do dalszego egzekwowania długów. Należy podkreślić, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego obowiązki majątkowe za niespłacone zobowiązania spadkodawcy przechodzi na jego spadkobierców. Egzekwowanie należności od nich wymaga postępowania według poniższego schematu:

  • postępowanie spadkowe – niezbędne do egzekwowania należności jest przeprowadzenie postępowania spadkowego i uzyskanie prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku. Dzięki temu możemy ustalić krąg osób, które odziedziczyły spadek.
  • postępowanie sądowe – wierzyciel musi wystąpić z pozwem do sądu o zapłatę przeciwko spadkobiercom.
  • dobrowolna spłata lub egzekucja komornicza – pozytywne rozwiązanie sprawy w sądzie umożliwia egzekwowanie długu od spadkobierców. W wielu przypadkach dochodzi do dobrowolnej spłaty należności, zdarza się jednak, że konieczne jest rozpoczęcie przymusowej egzekucji komorniczej.

Postępowanie spadkowe w praktyce

Jak już wyjaśniliśmy powyżej do egzekwowania długu konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Wierzyciel może ustalić w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, czy postępowanie zostało już przeprowadzone. Jeśli do tego nie doszło wierzyciel może wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku. Krąg spadkobierców jest możliwy do ustalenia w urzędzie miasta, gminy lub Wydziale udostępniania Informacji Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA. Dziedziczenie ustawowe lub sporządzenie testamentu determinuje krąg spadkobierców. Warto powiedzieć, że mogą oni odrzucić spadek i wtedy nie dziedziczą zobowiązań zmarłego, ale też nie mają dostępu do jego dóbr. Spadkobiercy mogą też przyjąć spadek wprost (odpowiedzialność nieograniczona) lub z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiedzialność obejmuje jedynie wartość spadku). Jak widać wierzyciel nie jest pozbawiony możliwości dochodzenia należności. Odpowiednie postępowanie może doprowadzić do spłaty należności nawet, gdy dłużnik zmarł. Fachowa pomoc kancelarii prawnej pomoże wierzycielowi przebrnąć przez postępowanie spadkowe i sądowe, by na etapie egzekucji odzyskać należność od spadkobierców.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy