Otrzymując spadek liczymy, że otrzymamy majątek będący sporym zastrzykiem gotówki. Spadkobiercy zapominają jednak, ze przyjęcie spadku oznacza nabycie nie tylko praw, ale też obowiązków majątkowym, a wśród nich długów. Dla uniknięcia przykrych konsekwencji opiszemy jak skutecznie odrzucić zadłużony spadek.

Odrzucenie spadku pozwoli Ci uniknąć długów

Kiedy bliski zostawia majątek obarczony znacznym zadłużeniem warto przemyśleć odrzucenie spadku. Dzięki temu mamy pewność, że wierzyciele nie będą nas nękać o zapłatę zobowiązań po zmarłym. Pamiętajmy, że na odrzucenie spadku mamy 6 miesięcy od dnia kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jesteśmy spadkobiercami. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości poniżej opiszemy jak odrzucić spadek u notariusz lub przed sądem.

  • Notariusz czy sąd? – Spadkodawca ma prawo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przed sądem rejonowym lub notariuszem. Skutek obu oświadczeń jest jednakowy, największa różnica jest jednak w cenie i czasie. Jeśli zależy nam na szybkim rozwiązaniu kwestii odrzucenia spadku korzystniejszym rozwiązaniem będzie złożenia oświadczenia u notariusza. Ta ścieżka ogranicza się do minimum formalności, niestety wiąże się z większymi kosztami. Odrzucenie spadku przed sądem jest tanie, gdyż spadkobierca musi jedynie uiścić 50 zł opłaty sądowej. Niestety postępowanie sądowe rozciąga się znacząco w czasie.
  • Odrzucenie spadku u notariusz – decydując się na notariusza w pierwszej kolejności warto dowiedzieć się jakie dokumenty będą niezbędne do sporządzenia oświadczenia. Wystarczy wykonać telefon do wybranej kancelarii notarialnej, by zasięgnąć szczegółowych informacji w tej kwestii. Pamiętajmy jednak, że notariusz będzie potrzebował dokumentów wcześniej, niż nastąpi formalne podpisanie oświadczenie. W wielu kancelariach dokumenty możemy dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej, a dopiero na spotkaniu pokazać notariuszowi oryginały. Na właściwym spotkaniu z notariuszem zostanie odczytana oficjalnie treść oświadczenia. Notariusz zawsze zadaje pytanie o zstępnych, którzy dziedziczą prawa do spadku w następnej kolejności. Dlatego posiadając dzieci musimy również rozwiązać w ich imieniu kwestię odrzucenia spadku. Niestety na dokonanie wszelkich formalności w tym zakresie musi wyrazić zgodę sąd rodzinny. Po podpisaniu u notariusz oświadczenia stajesz się wolny od zadłużonego spadku.
  • Odrzucenie spadku w sądzie – wniosek o odrzucenie spadku należy złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Składając pismo należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł w kasie sądu lub na właściwe konto. Do wniosku zawsze należy dołączyć dowód wpłaty niezależnie od wybranego sposobu płatności. Składając wniosek zróbmy jego kopię i poprośmy o potwierdzenie złożenia na drugim dokumencie. Spadkobierca ma prawo do nadania wniosku drogą pocztową. Należy jednak zawsze wybierać list polecony za potwierdzeniem odbioru. Po złożeniu wniosku musimy poczekać na wyznaczenie posiedzenia przez sąd. Informację o posiedzeniu zawsze otrzymujemy drogą listowną. W jego trakcie sąd od spadkobiercy odbiera oświadczenie o odrzuceniu spadku. Po posiedzeniu warto ubiegać się o wydanie odpisów protokołu posiedzenia, które są potwierdzeniem skutecznego odrzucenia spadku.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy