Nie od dziś wiadomo, że oddłużenie osoby prywatnej to skuteczny sposób na wyjście z długów. Decydując się na postępowanie upadłościowe możemy dać sobie szansę na „nowy start” bez nadmiernych obciążeń finansowych. Korzyści płynące z oddłużenia są bardzo znaczne, nie jest to jednak rozwiązanie bez wad. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości prezentujemy wady i zalety upadłości konsumenckiej.

Zacznij życie na nowo bez długów!

Największą zaletą upadłości konsumenckiej jest oddłużenie. Osoby decydujące się na to postępowanie mają pewność wyjścia z zadłużenia. Umorzenie niespłaconych zobowiązań następuje po ogłoszeniu przychylnego orzeczenia przez sąd i przeprowadzenia likwidacji majątku dłużnika. Dodatkowo osoba ta jest zobowiązana do wykonaniu tzw. Planu Spłaty Wierzycieli, czyli rozłożenia części zobowiązań na raty. Dłużnik ma obowiązek spłacania planu przez okres maksymalnie 3 lat. Wysokość rat ustalana jest z uwzględnieniem osobistej sytuacji upadłego, a wpłaty dokonywane są dobrowolnie i samodzielnie na konta wierzycieli. Upadłość konsumencka zawiesza trwające postępowania egzekucyjne, a także toczące się postępowania sądowe. To ogromna zaleta tego rozwiązania, gdyż dłużnik w jednej chwili uwalnia się od komornika i sądowych batalii. Kiedy upadłość zostanie ogłoszona, egzekucje komornicze zostają umorzone, a wszczęte postępowania zawieszone. Upadły nie musi obawiać się też działań firm windykacyjnych. Składając wniosek o upadłość konsumencką działania kancelarii windykacyjnych zostają zawieszone. Wielu dłużników przygniata ciężar odsetek, a postępowanie upadłościowe zatrzymuje ich naliczanie. Od dnia ogłoszenia upadłości wierzyciele nie mają możliwości dalszego liczenia odsetek od niezapłaconych należności. Na koniec warto wspomnieć o uldze psychicznej, ciężar ciągle rosnącego zadłużenia może przytłoczyć nawet najsilniejszego człowieka. Upadłość konsumencka daje wytchnienie każdemu dłużnikowi poprzez wzmocnienie jego pozycji względem wszystkich wierzycieli. Możliwość wyjścia z zadłużenia daje nadzieję na lepsze jutro, dlatego warto skorzystać z tej możliwości i nie tkwić w spirali zadłużenia. Doświadczony radca prawny pomoże przejść przez to trudne postępowanie każdej osobie zadłużonej. Decydując się na porady prawne w tym zakresie możemy dowiedzieć się jak będzie wyglądać oddłużanie w konkretnym przypadku.

Dłużniku, poznaj wady upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka ma zdecydowanie wiele pozytywnych stron. Warto jednak dla przedstawienia pełnego obrazu tego postępowania wspomnieć też o wadach. Największym minusem oddłużania jest utrata majątku. Dłużnik musi być świadom, że syndyk, by zaspokoić wierzycieli sprzeda cały jego dorobek. Osoby posiadające nieruchomości i ruchomości muszą być gotowe na ich utratę. Dodatkowo dochody dłużnika w części wejdą w skład masy upadłościowej, a co za tym idzie będą przekazywane wierzycielowi. Dochody te zajmowane są do kwoty zajętej wcześniej przez komornika zostają teraz rozdysponowane przez syndyka. Taki stan trwa do momentu prawomocnego ustalenia planu spłaty przez sąd. Procedura upadłości konsumenckiej jest też niezwykle złożona i czasochłonna na co dłużnicy powinni być przygotowani. Na koniec warto wspomnieć, że oddłużanie nie obejmuje należności wynikających z kary grzywny, postępowania karnego, zadośćuczynienia, obowiązku naprawienia szkody i alimentów.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy