Wiele osób nie posiada wystarczająco dużo gotówki, aby dokonać różnego rodzaju inwestycji. Zakup mieszkania, samochodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej – to tylko niektóre przedsięwzięcia, które wymagają bardzo wysokich nakładów. Nie dziwi więc fakt, że ludzie nierzadko pożyczają sobie pieniądze. Nie każdy pragnie bowiem zawierać umowę kredytu lub pożyczki z bankiem. W jaki sposób można więc zabezpieczyć się przed ryzykiem, które niesie ze sobą pożyczenie komuś pieniędzy? Poniżej prezentujemy najczęściej stosowane możliwości, które z całą pewnością są godne uwagi przez wszystkich zainteresowanych zawarciem umowy pożyczki.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczenia umowy pożyczki jest przewłaszczenie. Polega ono na przeniesieniu prawa własności rzeczy należącej do dłużnika na jego wierzyciela. Zabieg ten często dotyczy wartościowych ruchomości, na przykład samochodów. Po zaspokojeniu dłużnika przedmiot z powrotem staje się jego własnością. Co ważne, w czasie przewłaszczenia dłużnik nadal może korzystać z rzeczy.

Weksel

Weksel jest papierem wartościowym zawierającym bezwarunkowe przyrzeczenie dokonania zapłaty wskazanej w nim sumy w określonym miejscu i czasie. W tym przypadku istnieje również możliwość poręczenia wekslowego, którego dokonuje podmiot trzeci, niebędący stroną umowy. Zabieg ten znacząco zwiększa skuteczność poręczenia wekslowego. Należy jednak pamiętać, że weksel jest instrumentem szczegółowo uregulowanym przez prawo i nie każdy będzie w stanie zrozumieć wszystkie zawiłości przepisów. Stąd też prawnik i jego pomoc może być niezwykle przydatny.

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika, bądź też na innych jego prawach – spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu bądź na wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie. Jest to bardzo dobre zabezpieczenie pożyczki, albowiem w razie ewentualnych problemów można skorzystać z sądowego postępowania egzekucyjnego. W tym celu może być przydatna kancelaria prawna.

Poręczenie

W każdym przypadku pożyczania pieniędzy dobrze jest, gdy na piśmie została zawarta umowa pożyczki. Jak zabezpieczyć, aby móc w miarę możliwości szybko odzyskać swoje pieniądze? Dobrym sposobem jest zastosowanie poręczenia osoby trzeciej, która – w razie problemów dłużnika – dokona zaspokojenia wierzyciela. Innymi słowy, poręczyciel odgrywa rolę gwaranta.

Jakkolwiek by było zawsze warto jest zadbać o odpowiednie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy. W przypadku pożyczki chodzi przede wszystkim o to, aby dłużnik zwrócił pieniądze w określonym terminie i w całej wysokości. Po stronie wierzyciela jest niemały arsenał instrumentów, które mają na celu zabezpieczenie umowy. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze z pomocą może przyjść doświadczony radca prawny, który pomoże wybrać odpowiednie rozwiązanie.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy