Przed laty weksel był jednym z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania transakcji w obrocie gospodarczym. Widać to doskonale na filmach, których akcja dzieje się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie jego rola znacznie zmalała, albowiem pojawiły się inne sposoby zabezpieczeń, które są mniej skomplikowane pod względem konstrukcji prawnej, a co za tym idzie, chętniej wybierane przez przedsiębiorców chcących ograniczyć ryzyko nieuregulowania należności.

Czym jest weksel?

Weksel to specjalny rodzaj papieru wartościowego. Złożenie na nim podpisu przez dłużnika jest podstawą oraz przyczyną powstania zobowiązania wekslowego. Problematyka związana z tym papierem została uregulowana w ustawie Prawo wekslowe. Co ważne, istnieją dwa rodzaje weksli. Pierwszym z nich jest weksel własny, który jest sporządzany w oparciu o restrykcyjne regulacje prawne. Zawiera on bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty przez dłużnika wskazanej w nim kwoty w określonym miejscu i czasie. Drugim rodzajem jest weksel trasowany, którego wystawienie także regulują przepisy. W tym przypadku trasant kieruje w stosunku do innej osoby (trasata) bezwarunkowe polecenie przyrzeczenia zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie na rzecz remitenta.

Jakie elementy powinien zawierać weksel?

Elementy, z których składa się weksel, zostały precyzyjnie określone przez ustawodawcę. Każdy radca prawny zajmujący się prawem gospodarczym, z całą pewnością będzie w stanie poinformować o nich swojego klienta. Otóż gdy idzie o poszczególne elementy, należy wskazać na nazwę „weksel”, bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej sumy pieniędzy, oznaczenie terminu oraz miejsca płatności, oznaczenie osoby, na rzecz której lub na zlecenie której ma zostać dokonana płatność, a także wskazanie daty i miejsca wystawienia dokumentu.

Kiedy warto wystawić weksel?

Uzasadnieniem istnienia instytucji weksla jest zabezpieczenie transakcji handlowych. Oznacza to więc, że jego znaczenie jest istotne z punktu widzenia przedsiębiorców dokonujących płatności na duże kwoty. Pozwala on bowiem na zabezpieczenie roszczenia już istniejącego, jak również przyszłego, nieistniejącego w chwili wystawienia. Decydując się jednak na stosowanie tego typu zabezpieczeń w działalności swojego przedsiębiorstwa, warto poprosić o pomoc, którą oferuje kancelaria prawna. Prawnik wyjaśni wszelkie zawiłości prawa wekslowego, a co za tym idzie, ograniczy ryzyko.

Pomimo iż w ostatnim czasie pojawiły się nowe instrumenty służące zabezpieczaniu transakcji handlowych, instytucja weksla wciąż pozostaje obecna w polskim systemie prawnym. Przedsiębiorcy cenią sobie bowiem fakt, iż wystawienie weksla jest stosunkowo proste. Jednakże regulacje ustawowe w zakresie związanym z obrotem wekslowym już do najprostszych nie należą, dlatego też, decydując się na ten rodzaj zabezpieczenia, dobrze jest skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy
Kancelaria R. Ptak i Wspólnicy to dom zbudowany na mocnych fundamentach. Uważamy, że nasz sukces wynika z siły zgranego zespołu, który tworzą ludzie z pasją. Pozytywne relacje wewnętrzne przekładają się na kontakt z Klientami.

Podobne wpisy